Spółki wodne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz spółek wodnych, którym udzielono dotacji na konserwację rowów melioracji wodnych szczegółowych w roku 2017.

Zarząd Powiatu w Śremie, zgodnie z § 6 pkt 1 uchwały Nr XVII/122/12 Rady Powiatu w Śremie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Powiatu Śremskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012r.,...