Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 Sposób dostarczenia dokumentów elektronicznych do Starostwa Powiatowego w Śremie:

1. Wypełnienie formularza on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej (e-PUAP) - przez całą dobę (24h)

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy starostwa (PN 8:00-16:00 WT - PT 7.15 - 15.15)
do Kancelarii mieszczącej
w pok. nr 6 Starostwa Powiatowego w Śremie, ul. Mickiewicza 17,
na następujących nośnikach danych:

* dyskietka 1.44 MB 3.5'',
* pamięć masowa USB obsługiwana i wykrywana przez MS Windows XP,
* płyta DVD-RW lub CD-RW

Nośniki muszą mieć możliwością zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Informujemy, że przyjmowane będą wyłącznie dokumenty spełniające następujące wymagania:

1. sporządzone w jednym z poniżej wymienionych formatów elektronicznych:

* .doc, .docx (Microsoft Word)
.xls, .xlsx (Microsoft Excel)
.ods, .odt (pliki pakietu Open Office)
* .rtf - Rich Text Format
* .txt - dokument tekstowy
* .jpg, .gif, .bmp, .tif - pliki graficzne
* .pdf - wersja 1.4 kompatybilna z Adobe Acrobat Reader 5.0 i nowszymi
* .zip - pliki skompresowane

2. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden
z podmiotów uprawnionych do świadczenia usług certyfikacyjnych),

3. wolne od wszelkiego rodzaju szkodliwego oprogramowania.

 

UWAGA!!! Doręczona przesyłka nie spełniającej wszystkich powyższych wymogów - nie będzie wprowadzona do systemu teleinformatycznego Starostwa Powiatowego w Śremie i nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - link  

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: (brak danych)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Anna Sadowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 listopada 2015 11:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1207
26 listopada 2015 11:50 (Administrator) - Zmiana treści zakładki.
26 listopada 2015 11:49 (Administrator) - Dodanie nowej zakładki.