Obsługa osób niepełnosprawnych

Zgodnie z Ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje osobom niesłyszącym i głuchoniemym prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie, głuchoniemi klienci Starostwa Powiatowego w Śremie oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego podczas załatwiania swoich spraw w Starostwie.

Dla osób niepełnosprawnych usługa tłumacza jest bezpłatna  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Starostwie Powiatowym w Śremie w Wydziale Organizacyjnym i Inwestycji w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.

Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Starostwie, kontaktując się:

 pisemnie: Starostwo Powiatowe w Śremie, ul. Mickiewicza 17, 63-100 Śrem
- Kancelaria Starostwa

  • adres e-mail: starostwo@powiat-srem.pl
  • fax: (61) 28 29 321
  • tel.: (61) 28 37 007 wew. 338

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: (brak danych)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Michalak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 października 2015 23:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 2330
19 sierpnia 2020 10:02 (Anna Olschak) - Zmiana treści zakładki.
29 października 2015 10:45 (Administrator) - Zmiana treści zakładki.
22 października 2015 23:50 (Administrator) - Dodanie nowej zakładki.