Rejestry i Ewidencje Wydziałów Starostwa Powiatowego w Śremie

Rejestry i Ewidencje Wydziałów Starostwa Powiatowego w Śremie

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznymz dnia 27.09.2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 205, poz.1692), dane zgromadzone w rejestrach publicznych, prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Śremie, udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom nie publicznym realizującym zadania publiczne lub zlecone przez podmiot publiczny.

Dane zgromadzone w rejestrach publicznych udostępnia się na pisemny wniosek, spełniający wymagania określone w par. 2 ust. 2 ww. rozporządzenia. Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony. Jeżeli przepisy nie określają terminu udostępnienia danych, dane udostępnia się w terminie nie później niż 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie danych. Dane udostępnia się w formie papierowej lub w formie elektronicznej w formatach: doc., pdf.

Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w ww. aspektach.

1)     Wydział Architektury i Budownictwa

  • Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę
  • Rejestr wydanych decyzjii o pozwolenie na budowę

2)     Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 
        Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

  • Ewidencja gruntów i budynków
  • System EGB2000-Int

3)     Wydział Komunikacji

  • Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców
  • Rejestr instruktorów nauki jazdy w Starostwie Powiatowym w Śremie
  • Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

4)     Wydział Ochrony Środowiska

  • Ewidencja posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów
  • Rejestr sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
  • Rejestr sprzętu pływającego posiadanego przez uprawnionego do rybactwa
  • Rejestr przetrzymywanych zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych
  • Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawiewających dane o środowisku i jego ochronie
  • Rejestr wydanych kart wędkarskich

5)     Wydział Organizacyjny i Inwestycji

  • Zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych przez powiat

6)     Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu

  • Rejestr wydanych zaświadczeń o zdanym egzaminie na stopień nauczyciela mianowanego
  • Ewidencja Szkół i Placówek niepublicznych
  • Ewidencja uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

7)     Referat Spraw Obywatelskich

  • Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
  • Rejestr zbiorów danych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Śremie

 

Rejestr dostępny jest do wglądu w godzinach pracy Starostwa tj.: 
poniedziałek: 8.00 - 16.00
wtorek-piątek 7.15 - 15.15 
w pokoju nr 25 (II piętro) 

 

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-03-13
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Michalak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 października 2015 23:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1102
06 czerwca 2017 14:52 Anna Wróblewska - Zmiana treści zakładki.
06 czerwca 2017 14:50 Anna Wróblewska - Zmiana treści zakładki.
06 czerwca 2017 14:49 Anna Wróblewska - Zmiana treści zakładki.