Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

obowiązuje od 25 maja 2018 r.
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Śremski z siedzibą przy ulicy Mickiewicza 17, 63-100 Śrem.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  pczk@powiat-srem.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Śremie ul. Mickiewicza 17, 63-100 Śrem.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

  • dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • przenoszenia danych do innego administratora,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 maja 2018 09:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Wróblewska
Ilość wyświetleń: 599
25 maja 2018 09:30 (Anna Wróblewska) - Zmiana treści zakładki.
25 maja 2018 09:29 (Anna Wróblewska) - Dodanie nowej zakładki.