Dane teleadresowe

POWIAT ŚREMSKI

Lokalizacja

woj. wielkopolskie

pow. śremski

Śrem

Adres

ul. Mickiewicza 17

63-100 Śrem

NIP

785-17-76-023

REGON

631257928

Telefon

tel. 61 28 37 001

Faks

fax. 61 28 29 321

Strona www

Stanowiska

Starosta Śremski

Zenon Jahns

61 283 70 01 wew. 306

starosta@powiat-srem.pl

Kontakt

Wicestarosta Śremski

Piotr Ruta

61 283 70 01 wew. 306

wicestarosta@powiat-srem.pl

Kontakt

Sekretarz Powiatu

Dominika Fornalik

61 283 70 01 wew. 326

d.fornalik@powiat-srem.pl

Kontakt

Skarbnik Powiatu

Joanna Szczepaniak

61 283 70 01 wew. 314

skarbnik@powiat-srem.pl

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Śremie

ul. Mickiewicza 17
63-100 Śrem

NIP: 785-16-08-751
REGON: 631276127

Rachunek bankowy budżetu powiatu

Od 1 kwietnia 2017 r.wszystkie przelewy środków pieniężnych na rzecz budżetu powiatu i Starostwa Powiatowego w Śremie należy dokonywać na rachunek o następującym numerze:


25 1020 4027 0000 1902 1393 2522 w PKO BP S.A. – RACHUNEK PODSTAWOWY

31 1020 4027 0000 1002 1396 6611 - DEPOZYTYPłatność za zobowiązania Powiatu od 01.01.2020 r.

W przypadku czynnych podatników VAT przelew regulujący zobowiązanie następuje na nr rachunku bankowego wykazany na „białej liście” MF, w sytuacji niezgłoszenia żadnego rachunku na „białą listę” MF, przelew zostanie wykonany wg formuły split payment.

Procedura jest konsekwencją zmiany przepisów ustawy o VAT, która przewiduje dotkliwe sankcje za dokonanie zapłaty na rachunki bankowe inne niż zgłoszone na „białą listę” w MF. Zgłoszeń rachunków bankowych na „białą listę” i ich aktualizacji dokonuje indywidualnie każdy czynny podatnik VAT.

GODZINY URZĘDOWANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W ŚREMIE

poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek - piątek 7.15 - 15.15

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

poniedziałek - 8.00 - 16.00
wtorek, środa, czwartek - 7.15 - 15.15

Koordynator do Spraw Dostępności

Sekretarz Powiatu – Dominika Fornalik

tel. 61 819 75 21
e-mail: d.fornalik@powiat-srem.pl

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:
1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Śremie;
2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
3) monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego w Śremie, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
4) kierowanie pracami Zespołu do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w Starostwie Powiatowym w Śremie;
5) przedstawianie Staroście Śremskiemu bieżących informacji o podejmowanych działaniach z zakresu realizowanych zadań.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 października 2015 23:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 240649
23 września 2020 09:13 (Anna Olschak) - Aktualizacja danych.
08 września 2020 09:24 (Anna Olschak) - Aktualizacja danych stanowiska.
08 września 2020 09:23 (Anna Olschak) - Aktualizacja danych stanowiska: Skarbnik Powiatu Joanna Szczepaniak.